Τηλεβόας

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του ήχου (καλέσματα - συγκεντρώσεις).

Data

Inventory Number: 

aco17

Instrument Categories: