Συσκευή του Haldat

Η συσκευή του Haldat αποδεικνύει ότι η πίεση των υγρών εξαρτάται από το ύψος τους και την επιφάνεια του πυθμένα και όχι από το είδος του δοχείου.
Αποτελείται από ένα λυγισμένο σωλήνα, στον πυθμένα του οποίου έχει τοποθετηθεί μια στρόφιγγα, στην οποία μπορεί να βιδωθεί ένα από τα τρία διαθέσιμα δοχεία. Τα τρία αυτά δοχεία έχουν το ίδιο ύψος αλλά διαφορετικό σχήμα και διαφορετική χωρητικότητα. Το ένα από αυτά είναι κωνικό, το δεύτερο σχεδόν κυλινδρικό και το τρίτο κυλινδρικό με κλίση. Χύνεται υδράργυρος μέσα στον οριζόντιο σωλήνα μέχρι το επίπεδό του να φτάσει στο άνω άκρο αυτού. Στη συνέχεια, βιδώνουμε το κωνικό δοχείο και το γεμίζουμε με νερό. Η πίεση του νερού που αλληλεπιδρά με τον υδράργυρο προκαλεί την άνοδό του στον κυλινδρικό σωλήνα ενώ το ύψος του προσδιορίζεται από μία ένδειξη που μπορεί να ανεβοκατεβαίνει εντός του. Το ύψος του νερού στο κωνικό δοχείο, επίσης, προσδιορίζεται από μία ένδειξη. Όταν ολοκληρωθεί ο πειραματισμός, το κωνικό δοχείο εκκενώνεται μέσω της στρόφιγγας, ξεβιδώνεται και αντικαθίσταται από ένα άλλο δοχείο διαφορετικού σχήματος. Χύνουμε και πάλι νερό σε αυτό το δοχείο και παρατηρούμε ότι ο υδράργυρος, ο οποίος είχε επανέλθει στο αρχικό του επίπεδο εντός του οριζόντιου σωλήνα, ανεβαίνει ξανά και όταν το νερό στο νέο δοχείο βρεθεί στο ίδιο ύψος με πριν, ο υδράργυρος ανέρχεται και αυτός στο ύψος που είχε πριν. Ως εκ τούτου, η πίεση επί του υδραργύρου και στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια. Η πίεση επομένως είναι ανεξάρτητη από το σχήμα των δοχείων, και, κατά συνέπεια, από την ποσότητα του υγρού.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Fluids/Liquid_Level_Vase/Liquid...

Κωδικός: MP 190.1

Data

Inventory Number: 

hyd24

Materials: 

γυαλί, ορείχαλκος, ξύλο

Instrument Categories: 

Places