Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή / University of Athens - Faculty of Philosophy

Exact sciences departments of the University of Athens belonged to the Faculty of Philosophy until the founding of a Faculty of Physics and mathematics in 1904.