Εθνικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Μαγνησίας, Βόλος - National Archives, Department of Magnesia, Volos