Μουσείο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Museum of Science and Technology, University of Athens

The University of Athens possesses a rich collection of scientific instruments (about 2,000 items). Efforts are made to display most of them in a Museum. Probably this Museum will function in the historical building of the Department of Chemistry, Solonos street in Athens.
http://www.chem.uoa.gr/