Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1884 και είναι το παλαιότερο μουσείο ιστορίας στην Ελλάδα. Ανήκει στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος η οποία ιδρύθηκε το 1882 με σκοπό τη συλλογή και διάσωση ιστορικών αντικειμένων και γραπτών τεκμηρίων που αφηγούνται την ιστορία των Ελλήνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τις μέρες μας. Ο πυρήνας των Συλλογών του Μουσείου δημιουργήθηκε από τις δωρεές των οικογενειών των Αγωνιστών του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821).

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - National Technical University of Athens

January 12, 1837 (December 31, 1836, old style) has been founded in Athens by Royal Decree a Sunday training school for technicians.

Indeed, in 1837, a young Bavarian, the officer in the engineering corps Friedrich R. von Zentner, was entrusted to train on Sundays qualified workers and foremen for building. These men were needed for the transformation of Athens from a village to the capital of the new state, proud of its neo-classical buildings designed by Architects who came from abroad: the Palace, the University, the Archeological Museum, the Observatory etc.

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Demokritos

Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» - ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το 1985 πήρε τη σημερινή του επωνυμία και έγινε αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Χανίων

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Χανίων «Κ. Μ. Κούμας» λειτουργεί στα πλαίσια της Β/θμιας Εκπ/σης και αποστολή του είναι η τεχνική υποστήριξη καθηγητών Β/θμιας και A/θμιας στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η δράση του ξεκίνησε το 1986 με διαφορετική, βέβαια, μορφή. Το 1996, με βάση την εμπειρία του, συνετέλεσε μαζί με κάποια άλλα εργαστήρια στη δημιουργία των ΕΚΦΕ.

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία / Zarifeios Pedagogical School of Alexandroupolis

The town of Dede-Agats was founded by the Ottoman Empire in 1878 at the western part of Thrace. Soon, a Greek gymnasium has been founded in that town and in 1885 a Greek Girls’ school (Parthenagogion).
After the Balkan wars, the town was conquered by Greece (May 14, 1920) and its name became Alexandroupolis. A college for training elementary-school teachers (Didaskaleion) has been founded in 1923. Its first director was Theodoros Kastanos, from the island of Chios.

Pages