Υδροστατικός ζυγός

Η διάταξη είναι, στην ουσία, ένας ζυγός κατασκευασμένος από ορείχαλκο με ίσους βραχίονες. Κάθε δίσκος του ζυγού διαθέτει βραχύ σύστημα ανάρτησης και έχει ένα άγκιστρο στο κάτω μέρος του. Η διάταξη βρίσκεται πάνω σε τριγωνική βάση και διαθέτει σύστημα οριζοντίωσης.

Κωδικός: ΜΣ 025.0

Data

Inventory Number: 

mec22

Instrument Categories: 

Places