Υδροστρόβιλος

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελείται από ένα γυάλινο σφαιρικό δοχείο το οποίο καταλήγει σε σωληνωτή βάση. Από τη βάση αυτή εξέρχονται δύο αντιδιαμετρικά και μακριά σωληνάκια. Τα σωληνάκια κάμπτονται απότομα στο κάτω μέρος τους σε σχήμα L και φέρουν οπές. Η σωληνωτή βάση φέρει διαμήκη εσοχή στην οποία εφάπτεται μεταλλικός άξονας περιστροφής και στήριξης της όλης διάταξης. Ο άξονας στηρίζεται στο κέντρο ενός μεταλλικού κυκλικού δοχείου το οποίο χρησιμεύει στη συλλογή του νερού που χρησιμοποιείται κατά τον πειραματισμό με τη συγκεκριμένη διάταξη.

Κωδικός: MP 035.2

Data

Inventory Number: 

hyd22

Instrument Categories: 

Places