Συσκευή για την ανάφλεξη εύφλεκτης ουσίας με ηλεκτρικό σπινθήρα

Ορειχάλκινη κυκλική βάση, η οποία φέρει μικρό πλευρικό άγκιστρο και επιμήκη πλευρική χειρολαβή. Συνδέεται ομοαξονικά με ορειχάλκινο σφαιρίδιο που εισχωρεί σε γυάλινο παχύτοιχο ημισφαιρικό δοχείο, με διευρυμένο χείλος. Τοποθετείται μια εύφλεκτη ουσία εντός του δοχείου. Στη συνέχεια συνδέουμε τους δύο οπλισμούς ενός πυκνωτή Leyden, τον έναν στον εξωτερικό δακτύλιο και τον άλλον στο κέντρο του δοχείου, με αποτέλεσμα η ουσία να αναφλεγεί, μόλις ξεσπάσει σπινθήρας.

Αριθμός απογραφής: ΧΗ 255.0

Data

Inventory Number: 

ele141

Instrument Categories: 

Places