Σωλήνας Kund

Η συσκευή χρησιμοποιείται για τη μελέτη των διαμήκων ηχητικών κυμάτων του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού και τον υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια του μήκους κύματος και της ταχύτητας του ήχου.

Αποτελείται από διαφανή ανθεκτικό πλαστικό σωλήνα, μήκους περίπου 1 μέτρο και διαμέτρου περίπου 40 χιλιοστών, τοποθετημένο οριζόντια σε κατάλληλη βάση. Από το ένα άκρο του σωλήνα εισέρχεται έμβολο το οποίο το οποίο μπορεί να ολισθαίνει εύκολα σε όλο το μήκος του σωλήνα. Στο άλλο άκρο του σωλήνα προσαρμόζεται κατάλληλο μεγάφωνο 0,2W /8Ω, το οποίο είναι συνδεδεμένο με γεννήτρια χαμηλών συχνοτήτων.

Από κατάλληλη οπή μιάς εκ των δύο πλευρών εισέρχεται μικρό κρυστάλλινο μικρόφωνο, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί επίσης σε οποιοδήποτε εσωτερικό σημείο του σωλήνα. Το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στην είσοδο κατακόρυγης απόκλισης ενός παλμογράφου. Υπάρχει, επίσης, ενσωματωμένη μετροταινία για τη μέτρηση επί του σωλήνα.

Αριθμός απογραφής: ΤΑ. 130.0

Data

Inventory Number: 

aco13

Instrument Categories: