Ανορθωτής σεληνίου

Ανορθωτής σεληνίου – Selenium rectifier

Μετατρέπει εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές.

Data
Inventory Number: 
ELE160
Instrument Categories: 
Places