Παραβολικό κάτοπτρο θερμότητας

Η συσκευή αποτελείται από ένα κάτοπτρο σε ξύλινη βάση με στέλεχος στήριξης ηλεκτρικού αντιστάτη. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ανάκλασης της θερμικής ακτινοβολίας.

Αριθμός απογραφής: ΘΕ 185.0

Data
Inventory Number: 
opt54
Materials: 
wood, metal
Instrument Categories: 
Places