Μαβόμετρο

Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό το όργανο: http://www.istitutomontani.it/museo/file/visstrumento.php?codice=361

Κωδικός: ELE1185

Data
Inventory Number: 
ele122
Date: 
1920-1940
Dimensions: 
μήκος 12cm, πλάτος 9cm
Instrument Categories: 
Places