Μαβόμετρο

Ο όρος MAVOMETER προκύπτει από το MilliAmpere Volt Ohm METER.

Εγχειρίδιο λειτουργίας στα γερμανικά: http://www.alte-messtechnik.de/archiv/daten/mavometer-ba-a4.pdf

Κωδικός: ELE1184

Data
Inventory Number: 
ele121
Date: 
1920-1940
Dimensions: 
μήκος 12cm, πλάτος 9cm
Instrument Categories: 
Places