Εξαρτήματα παραγωγής ήχου (δίσκοι σειρήνων) και τροχός Savart

Τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ήχου.

Data
Inventory Number: 
aco18
Instrument Categories: