Τηλεβόας

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του ήχου (καλέσματα - συγκεντρώσεις).

Data
Inventory Number: 
aco17
Instrument Categories: